Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 28/12/2022, tại Giảng đường Trung tâm, Trường Đại học Hải Dương (cơ sở Hải Tân), Đảng bộ Trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có TS. Tăng Thế Toan - UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, cán bộ đảng viên, giảng viên, người lao động toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động đã được nghe đồng chí Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng ủy trực tiếp quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các chuyên đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhằm thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy yêu cầu tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động toàn trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nêu cao tính tự chủ, trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc Trường trong lộ trình xây dựng trường đại học tự chủ, trách nhiệm xã hội. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh các giải pháp, bước đi một cách đồng bộ trong thời gian tới như: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, Đảng lãnh đạo toàn diện các hoạt động chính trị, chuyên môn; Tăng cường năng lực phản biện của các tổ chức chính trị xã hội trong Trường, khơi dậy tính dân chủ, trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; Nâng cao chất lượng đội ngũ; Hoàn thiện quy định, quy chế điều hành xây dựng trường đại học tự chủ tự chịu trách nhiệm xã hội…

Đồng thời, trong công tác triển khai Nghị quyết, đồng chí Vũ Đức Lễ yêu cầu các chi bộ tăng cường giữ gìn và nâng cao chất lượng sinh hoạt, đi vào nề nếp, chiều sâu, cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác, tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản, những luận điểm mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của ngành giáo dục, của Nhà trường. Việc triển khai các Nghị quyết của Đảng phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm củng cố, phát huy sức mạnh, vai trò của người đảng viên, của cán bộ chủ chốt và từng giảng viên, lao động trong thực hiện nhiệm vụ và phát triển Nhà trường xứng tầm trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên, giảng viên và người lao động viết bài thu hoạch để đánh giá và lưu hồ sơ theo quy định./.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền