Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16/12/2020, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương có đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị

Về phía Trường Đại học Hải Dương có TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, lao động, đại diện người học trong toàn Trường.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời nêu rõ Chương trình hành động của Đảng bộ Nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các mục tiêu chính trị, chuyên môn đặt ra.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, các đồng chí UVBCH Đảng bộ cùng gần 200 cán bộ, đảng viên, nhân viên, lao động và người học trong toàn Trường đã được nghe Đồng chí Bí thư Đảng ủy truyền đạt các nội dung quan trọng như: phân tích, làm rõ chủ đề của Đại hội “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Hải Dương so với các tỉnh thành khác trong cả nước; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; cơ hội, khó khăn và thách thức của tỉnh; khát vọng của Đảng bộ, nhân dân Hải Dương trên con đường phát triển, xây dựng tỉnh… Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường cũng đã phân tích và làm rõ các giải pháp đồng bộ là then chốt để toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong bài truyền đạt về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường cũng dành nhiều thời gian thông tin tại Hội nghị về: Chiến lược phát triển tới năm 2030 với Bốn trụ cột, Ba nền tảng, Một trung tâm, Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển, đặc biệt là triết lý phát triển: “Phát huy tối đa mọi tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt” và phương châm hành động: “Chủ động sáng tạo, quyết liệt hiệu quả” và năm rõ: “Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm”; với quan điểm phát triển là khơi dậy khát vọng, giải phóng tiềm năng, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn đảng toàn dân, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hải Dương để phát triển nhanh và bền vững, để tăng trưởng nhanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương; Chương trình phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình xây dựng, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới năm 2030; Chương trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền…

Qua đây, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã làm rõ vị trí, vai trò của Nhà trường đặc biệt vai trò của đội ngũ cán bộ trong phát huy ý chí, sức mạnh, đoàn kết để đưa Nhà trường vượt qua những khó khăn, thử thách đạt được những mục tiêu về giáo dục đào tạo góp phần vào thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn xây dựng Trường Đại học Hải Dương là trường Đại học ứng dụng, đào tạo đa cấp đa ngành, đa lĩnh vực với 12 ngành đào tạo đại học, hai ngành thạc sĩ, mở 02 ngành đào tạo đại học công nghệ cao, chuẩn bị mở ngành đào tạo tiến sĩ Kế toán, mở rộng các ngành đào tạo đại học và các bậc học khác; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, …; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, sản phẩm khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội là: Phải tự đổi mới, sáng tạo vượt qua chính mình tồn tại và phát triển thành trường đại học tự chủ và trách nhiệm xã hội, lấy người học làm trung tâm, cam kết chất lượng, tích cực phục vụ cộng đồng,… Nhà trường đang trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo… theo hướng hiệu quả, năng động; nâng cao chất lượng quản trị đại học; xây dựng trường đại học điện tử, gắn với phát huy tính tự giác trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới, sáng tạo của từng vị trí việc làm của cán bộ giảng viên, của các đơn vị thuộc trường  để nâng cao đời sống  vật chất, tinh thần cho CBVCLĐ và phát triển Nhà trường bền vững. Với phương châm giảm quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng, phát huy năng lực phẩm chất của người học. Trong những năm gần đây, Nhà trường đã tự đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên, các các đơn vị và toàn trường, mời Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm KĐCL - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về Khảo sát chính thức, để xác định Trường đang ở vị trí nào? Điểm mạnh, yếu ra sao? để khắc phục yếu kém vươn lên. Nhà trường đã thực hiện xong các bước đánh giá ngoài vào đầu tháng 12/2020 vừa qua.và tiến tới được công nhận đạt chuẩn chất lượng trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng trong chương trình Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội nghị dành thời lượng để các đảng viên, cán bộ và sinh viên các lớp trao đổi, thảo luận, cụ thể hóa các mục tiêu thực hiện Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao vào điều kiện thực tiễn của Nhà trường. Qua đó, nhằm khơi dậy tinh thần tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường xứng tầm là Trường Đại học công lập của tỉnh nhà và thực hiện thắng lợi tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển Trường Đại học Hải Dương giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các chi bộ, đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cán bộ đảng viên, nhân viên và người học trong toàn Trường sau khi được học tập, quán triệt, tiếp tục nghiêm túc triển khai, phát huy tinh thần tự chủ, trách nhiệm đưa Nghị quyết vào công tác, cuộc sống một cách hiệu quả. Trên cơ sở đó, phân công rõ trách nhiệm những việc phải làm, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian hoàn thành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu quả…

Công tác xây dựng đảng với một trong những nhiệm vụ then chốt là phát triển đảng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động và người học luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Hội nghị lần này có sự tham gia học tập của các sinh viên với vị thế là những đảng viên mới vừa vinh dự được chi bộ tổ chức kết nạp, đứng trong hàng ngũ của Đảng trong tháng 12 này. Đây cũng là cơ hội để các đảng viên trẻ tiếp cận, thấm nhuần đường lối, chủ trương và nêu cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc phấn đấu, cống hiến, dựng xây quê hương, đất nước, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đảng viên trẻ là sinh viên nghiêm túc học tập, ghi chép các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Sau Hội nghị, các cán bộ đảng viên, nhân viên và người học trong toàn Trường viết bài thu hoạch nộp về văn phòng Đảng ủy làm căn cứ đánh giá đảng viên theo quy định.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung