Chùm ảnh Đoàn Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Dương sang thăm, làm việc, giao lưu về chương trình hợp tác với Tập đoàn An Phát

17:04 - 05/06/2019