Chùm ảnh Đoàn Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hải Dương sang thăm, làm việc, giao lưu về chương trình hợp tác với Tập đoàn An Phát