Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Dương tuyển dụng nhân sự ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing