Thông báo tuyển dụng cựu sinh viên tham gia dự tuyển viên chức vị trí làm việc các nghề: Quản trị mạng máy tính, Nghiệp vụ lễ tân, Văn thư cơ quan (QTVP), ... của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại