Công ty CP Điện tổng hợp Forward Electric thông báo về việc tuyển dụng vị trí: Nhân viên Kỹ thuật điện