Công ty CP Giao hàng tiết kiệm thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế