Các văn bản Lễ công bố QĐ của Thủ tướng CP công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí loại I, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 215 khởi lập Thành Đông, 65 năm ngày giải phóng thành phố Hải Dương, ...

17:08 - 29/08/2019