Văn bản của Ban TC Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Hải Dương về việc tổ chức xin ý kiến bình chọn biểu trưng tỉnh Hải Dương

22:04 - 24/07/2019