Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

22:27 - 12/08/2019