Các văn bản của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND về công tác phòng chống thiên tai; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; chống tội phạm hoạt động "tính dụng đen"

16:29 - 08/08/2019