THÔNG BÁO Kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024