Phóng sự : "Phát huy vai trò tổ chức Đảng ở Trường Đại học Hải Dương"

Theo Đài Truyền hình Hải Dương