KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Là một trong những trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tốt nhất tỉnh Hải Dương, trong những năm qua, Trường Đại học Hải Dương không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất… để xứng đáng với vai trò của mình. Cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, Khoa Kế toán - Tài chính ngày càng khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của mình trong quá trình xây dựng, phát triển Trường Đại học Hải Dương.

Khoa Kế toán - Tài chính được thành lập theo quyết định số 493/QĐ-ĐHHD ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương trên cơ sở sáp nhập khoa Kế toán và khoa Tài chính - Ngân hàng. Với 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm trong giảng dạy và thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính thực tế trên nhiều loại hình doanh nghiệp, trong những năm qua Khoa Kế toán - Tài chính đã đào tạo ra nhiều thế hệ học viên, sinh viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực kế toán, tài chính ngân hàng có chất lương cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng. Hiện nay, khoa Kế toán - Tài chính đã trở thành một trong các địa chỉ đào tạo ngành Kế toán, Tài chính  - Ngân hàng có uy tín trong phạm vi cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh phía Bắc.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Kế toán - Tài chính là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, có nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường; chịu trách nhiệm về chuyên môn và đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những ngành thuộc Khoa trực tiếp quản lý: Về nội dung chương trình đào tạo, về phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng từng môn học; trực tiếp quản lý giảng viên, sinh viên của Khoa, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị và phương tiện làm việc được Nhà trường trang bị.

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng chính quy các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Tài chính - Ngân hàng, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh phía Bắc;

- Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế, đội ngũ cán bộ quản lý cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán viên cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, kể cả ngân hàng). Đồng thời làm dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực kế toán, tài chính cho các doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của Trường;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Khoa;

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, bài giảng, giáo án và các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm;

- Chỉ đạo công tác giáo vụ khoa và quản lý điểm các môn học do Khoa trực tiếp giảng dạy và quản lý;

- Triển khai và chỉ đạo thực hiện các văn bản và chủ trương của Ban Giám hiệu tới từng thành viên trong đơn vị;

- Tổ chức thực hiện hướng dẫn xây dựng đề cương, xác định nội dung nghiên cứu các đề tài khóa luận tốt nghiệp và kiểm tra đánh giá kết quả thực tập của sinh viên;

- Hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tự liên hệ, tìm địa điểm thực tập môn học và thực tập tốt nghiệp;

- Theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc học tập, phối hợp với Phòng Kế hoạch đào đạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện;

- Thực hiện mối quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và công tác quản lý giữa các đơn vị quản lý trong và ngoài Trường nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học do Ban Giám hiệu đề ra và theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

3. Đội ngũ giảng viên

Hiện nay Khoa Kế toán - Tài chính có 24 giảng viên, 100% giảng viên của Khoa đạt chuẩn về trình độ gồm: 01 PGS, 05 Tiến sĩ , 01 NCS và 17 thạc sĩ. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa trực tiếp phụ trách 02 tổ tổ bộ môn trực thuộc: TBM Kế toán; TBM Tài chính - Ngân hàng. Các tổ bộ môn trực tiếp giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về nội dung các môn học đảm bảo tính chính xác, phù hợp thực tiễn, giúp người học có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc sau khi ra trường.

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính là một tập thể trẻ, nhiệt tình, năng động. Đây cũng là đội ngũ có trình độ lý thuyết và am hiểu thực tế, giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình tận tâm. Phương pháp giảng dạy tích cực, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, học đến đâu thực hành đến đó giúp người học sau khi ra trường nhanh chóng tiếp cận được với thực tế công việc.

* Cán bộ quản lý khoa Kế toán - Tài chính:

* Đội ngũ giảng viên khoa Kế toán - Tài chính:

4. Chương trình đào tạo

Hiện nay, khoa Kế toán - Tài chính Trường Đại học Hải Dương đào tạo 02 ngành:

- Ngành Kế toán: Đào tạo các bậc học thạc sĩ, đại học, cao đẳng;

- Ngành Tài chính - Ngân hàng: Đào tạo bậc đại học, cao đẳng.

Các chương trình đào tạo của Khoa Kế toán - Tài chính được xây dựng theo định hướng ứng dụng, dựa trên sự tư vấn, tham mưu của các Giáo sư, Tiến sĩ và các doanh nghiệp nên rất linh hoạt. Đặc biệt, trong thời đại hiện nay, việc bắt kịp với khối kiến thức chung của thế giới là cực kì quan trọng. Do vậy, các giáo trình, tài liệu học tập luôn được đổi mới, bổ sung, biên soạn lại cho phù hợp với những thay đổi về cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế - tài chính và yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy các môn học trong từng thời kỳ. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo là tính ứng dụng thực tế cao do Nhà trường có tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện cho sinh viên có thể tham quan tìm hiểu thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường.

5. Các cam kết với người học

Chương trình đào tạo tại khoa Kế toán - Tài chính trường Đại học Hải Dương cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên ngành cho người học để có thể làm việc trong môi trường Việt Nam và quốc tế. Chương trình đào tạo tập trung phát triển các kỹ năng về nghề nghiệp cho người học, đảm bảo người học có thể thích ứng ngay với công việc ngay khi ra trường. Bên cạnh đó, chương trình rất chú trọng rèn luyện thái độ, đạo đức nghề nghiệp cho người học để đảm bảo người học phát triển đều cả về tri thức lẫn nhân cách.

6. Môi trường học tập và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Sinh viên được học tập trong một môi trường thân thiện, hiện đại, tiện lợi. Ký túc xá ngay trong khuôn viên trường, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trương học tập an toàn và tiệt kiệm chi phí. Đặc biệt, sinh viên được học các phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp của giảng viên trong khoa đảm bảo sau khi ra trường có thể làm tốt công việc kế toán.

7. Một số hoạt động của khoa


Thầy trò khoa Kế toán - Tài chính tham gia chương trình văn nghệ Nhà trường


Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng năm 2019

  8. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A3 - Trường Đại học Hải Dương, cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương

Website: uhd.edu.vn/khoa ketoan-taichinh

Email: khoaktkt.edu@gmail.com

Hotline: Mrs Huế 0976.571.259

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

1. Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hành, thực tập, thực tế của sinh viên và giảng viên khoa Kế toán - Tài chính”: http://uhd.edu.vn/khoa-ke-toan-tai-chinh-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-chat-luong-thuc-hanh-thuc-tap-thuc-te-cua-sinh-vien-va-giang-vien-khoa-ke-toan-tai-chinh-dt4280.html