Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Dương

Chiều ngày 28/6/2023, tại Trường Đại học Hải Dương (cơ sở Hải Tân), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập. Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh.

Về phía Trường Đại học Hải Dương có Tiến sĩ Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Tiến sĩ Tạ Thị Thúy Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Đảng ủy; Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, lao động trong Trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau hai năm triển khai xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trương Đại học Hải Dương, ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 448/QĐ-TTg Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương. Sau khi có Quyết định sáp nhập hai Trường của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh và hai Trường triển khai việc kiện toàn Đảng bộ, cấp ủy, Hội đồng Trường và Lãnh đạo Trường sau sáp theo đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu tại Hội nghị

Với mong muốn Trường Đại học Hải Dương sau khi sáp nhập luôn đoàn kết, phát huy được các lợi thế của hai trường để xây dựng Trường sau sáp nhập ngày càng phát triển,… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy nhà trường cần khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ, trước mắt là trong năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng; đồng thời xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ và của chi bộ. Hội đồng Trường khẩn trương điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Trước hết, tập thể Trường cần thống nhất ban hành quy định chức năng, rà soát nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các khoa, phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các khoa, phòng, trung tâm, các đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, khách quan, công khai, dân chủ theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Rà soát các nhiệm vụ còn dở dang của hai trường trước khi sáp nhập để tập trung hoàn thành theo đúng quy định; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh lưu ý, sau khi sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương sẽ là cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn hơn, được đào tạo đa ngành, trong đó có cả khối ngành kinh tế, kỹ thuật và sư phạm. Nhà trường cần tận dụng đầy đủ những cơ hội để xây dựng định hướng chiến lược, hoàn thiện cơ cấu đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới. Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ. Mở rộng các hình thức đào tạo theo quy định, trong đó quan tâm tới khối ngành sư phạm để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cũng như các nhu cầu về giáo dục của Tỉnh. Lãnh đạo Nhà trường, đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xây dựng Trường Đại học Hải Dương nhanh chóng phát triển ngang tầm với các trường đại học có uy tín trên cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND Tỉnh về công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường và kiện toàn, bổ sung các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; công nhận bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương trao quyết định sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương thành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, công bố quyết định sáp nhập Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hải Dương thành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương; chuẩn y kết quả bầu Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến sĩ Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Dương trao quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Đức Lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Lãnh đạo Trường bày tỏ niềm vinh dự khi được Lãnh đạo Tỉnh giao đảm nhận vị trí đầy trọng trách của Nhà trường. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường tiếp thu và khẳng định: Ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh là những định hướng và giải pháp lớn để Nhà trường thực hiện trong thời gian tới.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Sau khi sáp nhập, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương có 29 chi bộ, 235 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ 5 đồng chí; Hội đồng Trường gồm 25 thành viên. Tiến sĩ Vũ Đức Lễ giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường. Tiến sĩ Tạ Thị Thuý Ngân giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng. Trường Đại học Hải Dương có 4 Phó Hiệu trưởng. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường gồm: 8 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn, 2 trung tâm và 4 trường thực hành (Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT).

Tổng hợp tin, bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Tuân, Vũ Thị Xuân