FPT Telecom Hải Dương tuyển dụng sinh viên thực tập (các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...)