Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện, Điện tử; tiếng Anh, ...