Video giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện là một lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ. Mục tiêu của ngành Kỹ thuật điện là cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống điện, điện tử cùng khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ. Sinh viên học ngành kỹ thuật điện có khả năng thực hành, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực điện, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, tự động hóa trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.