Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019 - 2020

16:23 - 27/08/2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm học 2019-2020; Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2019 -2020; Nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trường Đại học Hải Dương tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” từ ngày 21/8/2019 đến ngày 28/8/2019 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến học sinh, sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục; Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên…

Trực tiếp gặp gỡ các sinh viên trong tuần học đầu tiên của năm học mới, TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu truyền thống phát triển của Nhà trường, triển khai một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2019 -2020; Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và người học; Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam… Đặc biệt là Những điểm mới trong công tác đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường trong năm học 2019 -2020 đem lại nhiều ích lợi cho người học, sự hợp tác liên kết giữa Trường Đại học Hải Dương với các doanh nghiệp lớn trong nước (Tập đoàn An phát Holdings, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các Ngân hàng, cục thuế,. ..) và nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, ..) để đưa sinh viên đi thực tập sinh, thực hành, thực tế đồng thời tạo việc làm cho sinh viên ngay khi còn đang theo học và tuyển dụng sinh viên Nhà trường ngay sau khi tốt nghiệp,…

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đã giúp các em sinh viên nắm bắt được các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; các nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012,... ; các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường, tham gia các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống; công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020;  công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của sinh viên;. Ngoài ra, các em còn được phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định của Nhà trường.

Đặc biệt, trong tuần sinh hoạt công dân - sinh viên này, các em được Công ty FPT Telecom tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu cơ hội việc làm tại Công ty.

Công ty FPT Telecom tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương

                                                                                                                          Tin, bài và ảnh: Trịnh Trang, Kim Nhung, Trà My