Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế Đợt 2 năm 2021

Trong ngày 05/12/2021, tại Khu Đào tạo sau đại học Trường Đại học Hải Dương (Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), Nhà trường tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ  Đợt 2 năm 2021 đối với  các học viên đủ điều kiện làm đề tài thuộc ngành Quản lý Kinh tế.

Dự và chỉ đạo, về phía Trường Đại học Hải Dương có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng; TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Phương Ngọc - Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, TS. Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra; cùng các nhà khoa học, các giảng viên tham gia Hội đồng và toàn thể các học viên đủ điều kiện bảo vệ đợt này.

Trong đợt đánh giá này Nhà trường tổ chức cho học viên bảo vệ theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó, 01 học viên đủ điều kiện thực hiện bảo vệ trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19; các học viên còn lại được tổ chức bảo vệ trực tiếp tại Hội đồng.

 Các Hội đồng bảo vệ trực tiếp

Tại các Hội đồng, các học viên đã trình bày và báo cáo trước Hội đồng các nội dung: Tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tính mới của đề tài, khái quát nội dung nghiên cứu, đề cương của đề tài… và lắng nghe góp ý, phản biện của Hội đồng, tập trung vào các nội dung quan trọng như: Tên đề tài phù hợp chuyên ngành đào tạo; không sao chép; nội dung đề cương phản ánh đúng tên đề tài; gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn; bố cục luận văn một cách khoa học cũng như làm rõ định hướng nghiên cứu; dự định kết quả ứng dụng thực tiễn của luận văn thạc sĩ. Theo đó, cơ bản các đề tài được hội đồng đánh giá cao trong công tác chuẩn bị, các đề tài bám sát thực tế, có tính mới, kết quả nghiên cứu hứa hẹn có tính khả thi để ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.

Các học viên bảo vệ tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ tại Hội đồng

Các nhà khoa học, học viên bảo vệ trực tiếp tại Trường được đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và được hướng dẫn khai báo y tế theo quy định.

Đối với 01 học viên bảo vệ trực tuyến tại cơ sở do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Nhà trường đã tổ chức điểm cầu trực tuyến, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để Hội đồng dự đánh giá tại Phòng họp Trực tuyến tầng 2, khu Hiệu bộ, cơ sở Hải Tân. Toàn bộ quá trình báo cáo của học viên và phản biện của Hội đồng được ghi hình, lưu và quản lý an toàn dữ liệu theo quy định.  

Hội đồng nghe 01 học viên bảo vệ theo hình thức trực tuyến

Kết quả, tất cả các đề tài đều được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, có nhiều đề tài được hội đồng đánh giá cao về tính khoa học, thực tiễn, thái độ nghiên cứu của học viên và tính khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Sau bảo vệ tên đề tài và đề cương, học viên sẽ hoàn thiện báo cáo, chỉnh sửa đề cương luận văn thạc sĩ theo Quyết nghị của Hội đồng đúng thời gian quy định và thực hiện viết luận văn theo tiến trình, kế hoạch.

Hiện nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường trên địa bàn tỉnh, thành phố, Trường Đại học Hải Dương vẫn giữ ổn định, thông suốt các hoạt động giáo dục và đào tạo đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ cho tất cả các ngành, bậc đào tạo của Nhà trường. Với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, phát huy thế mạnh, nguồn lực tại chỗ một cách tối ưu, Trường Đại học Hải Dương đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng số hóa và các phần mềm trực tuyến hiện đại, hỗ trợ sinh viên, học viên học tập, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn hiệu quả./.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung