Trường Đại học Hải Dương tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

Ngay sau thành công từ những nỗ lực vượt bậc của tập thể Lãnh đạo, CBVCLĐ và người học Trường Đại học Hải Dương trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục là hoàn thành đánh giá ngoài và là một trong số ít các cơ sở đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học hồi Tháng 5/2021 vừa qua, ngày 13/7/2021 tại Giảng đường trung tâm Trường Đại học Hải Dương (Địa điểm 2: Đường Trần Ích Phát, khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), Nhà trường đã tổ chức Tập huấn triển khai Tự đánh giá (TĐG) 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học các ngành: Kỹ thuật điện, Quản trị kinh doanh, Kế toán theo Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Đến dự và chỉ đạo buổi tập huấn có TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng TĐG CTĐT; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Phó Chủ tịch Hội đồng và đại diện Trưởng/Phụ trách các đơn vị phòng, khoa/bộ môn; trung tâm của Nhà trường.

Thành phần tham dự buổi tập huấn là thành viên các Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách.

Quang cảnh buổi Tập huấn

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong đó việc Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng. Tự đánh giá CTĐT giúp Nhà trường tự rà soát, xem xét tình trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan của từng CTĐT, là căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, theo kịp thời đại và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các CTĐT của Nhà trường. Thầy Hiệu trưởng tin tưởng các thành viên được giao nhiệm vụ trong Hội đồng, Ban thư ký, các Nhóm chuyên trách TĐG CTĐT và các đơn vị liên quan sẽ phát huy tinh thần làm việc có trách nhiệm và chuyên nghiệp; những kinh nghiệm, thành quả của đợt kiểm định CLGD toàn diện Nhà trường vừa qua; phát huy hết khả năng, tâm lực, trí lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ TĐG CTĐT; hiểu rõ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Tự đánh giá và có cái nhìn toàn diện về những mặt mạnh, mặt còn thiếu sót để hoàn thiện, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng CTĐT.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng TĐG CTĐT phát biểu chỉ đạo triển khai công tác tự đánh giá

Chương trình tập huấn được diễn ra dưới sự hướng dẫn của TS. Tô Văn Sông Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra Trường Đại học Hải Dương. TS. Tô Văn Sông đã trình bày tổng quát về công tác Tự đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học và các Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Quản lý chất lượng dựa trên Bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các thành viên tham gia tập huấn được nghe giới thiệu, phân tích chi tiết Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; hướng dẫn về kỹ thuật, những kinh nghiệm và phân công các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí và thu thập các minh chứng theo các mảng hoạt động của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

TS. Tô Văn Sông Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; triển khai các văn bản liên quan, các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo.

Công tác ĐBCL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Mọi hoạt động giáo dục trong Nhà trường được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục; giúp cơ sở giáo dục, các khoa/ bộ môn và các đơn vị liên quan thực hiện CTĐT tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT. Từ đó Nhà trường có kế hoạch điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, thể hiện tính dân chủ, tính tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Tự đánh giá CTĐT là điều kiện cần thiết đầu tiên trước khi Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định chất lượng.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho đợt tự đánh giá CTĐT đối với 03 ngành đào tạo bậc đại học: Kỹ thuật điện, Quản trị kinh doanh, Kế toán của Nhà trường, Trường Đại học Hải Dương đã thành lập 03 Hội đồng tự đánh giá CTĐT; xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá và thu thập các minh chứng 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí theo TT 04/2016/TT-BGDÐT. Đây là hoạt động trọng tâm của Nhà trường trong năm 2021 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của các ngành mũi nhọn, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của người học; đáp ứng mục tiêu cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của các khoa đào tạo, từ đó góp phần xây dựng Nhà trường phát triển mạnh và bền vững.

Tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Xuân Hùng