TRUNG TÂM TIN HỌC

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Tin học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 498/QĐ-ĐHHD ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy Trường Đại học Hải Dương đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hiện nay gồm: 01 Phó Giám đốc phụ trách và 06 giảng viên, nhân viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Trung tâm Tin học với sứ mệnh trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo các chứng chỉ tin học quốc tế, các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo chuẩn quốc gia, các kỹ năng sử dụng những phần mềm phổ biến theo nhu cầu thực tế của xã hội. Ngoài ra Trung tâm còn đảm nhận giảng dạy các học phần Tin học cho sinh viên chính quy đạt chuẩn đầu ra và phục vụ thực hành máy tính cho các đơn vị trong trường; phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức giảng dạy, ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên toàn trường để đảm bảo sinh viên ra trường có những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, trung tâm còn có chức năng thực hiện các dịch vụ, dự án công nghệ thông tin - truyền thông ứng dụng trong các lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, kỹ thuật công nghệ cao…

3.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm, kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học trình Lãnh đạo phê duyệt.

-  Định kỳ tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo:

+ Chương trình tin học ứng dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 về việc thi và tổ chức cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Chương trình đào tạo thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Các chương trình bồi dưỡng tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho cán bộ, giảng viên chuyên viên của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu;

+ Liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo chuẩn quốc gia với các cơ sở tin học hoặc các đơn vị có nhu cầu: Liên kết đào tạo về Công nghệ thông tin với các cơ sở Tin học hoặc cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Tỉnh và các tỉnh khác.

- Tham gia các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ theo kế hoạch chung của Nhà trường. Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần thuộc ngành Công nghệ thông tin như: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Lập trình trên nền Windows, Thiết kế web, Mạng máy tính, Internet, AutoCAD, Photoshop, lập trình từ căn bản đến nâng cao: C/C++, C#, Java..

- Quản lý các hoạt động công nghệ thông tin trong Nhà trường như: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy tính tại các Phòng, Khoa, Trung tâm khi có yêu cầu và được Hiệu trưởng phê duyệt; Quản lý phòng máy phục vụ công các giảng dạy thực hành trong Nhà trường.

- Hoạt động dịch vụ:

+ Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thông tin như: thiết kế Website, thiết kế mạng, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý cho các cá nhân đơn vị có nhu cầu;

+ Thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống mạng máy tính, sửa chữa, bảo trì máy tính cá nhân, hệ thống camera giám sát, tào nhà thông minh... 

4. Một số hoạt động của Trung tâm

Hiện nay Trung tâm đã và đang mở các lớp bồi dưỡng Tin văn phòng phục vụ nhu cầu học tập của học viên trong và ngoài trường với phòng máy tính hiện đại, mỗi học viên được thực hành trên một máy tính cấu hình cao.

Buổi học Tin học phòng tại Trung tâm.

  Định kỳ vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần Trung tâm mở lớp ôn và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các đối tượng có nhu cầu.

Học viên đăng ký ôn và thi tại Trung tâm

  Ngoài ra Trung tâm còn quản lý, bảo trì, bảo dưỡng phòng thực hành máy tính phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập theo lịch học đã được ban hành trong Nhà trường. Với 3 phòng thực hành luôn hoạt động tốt, và cập nhật các phần mềm mới phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong toàn trường.

Sinh viên trong giờ học thực hành tại phòng máy

Trung tâm Tin học luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập trong Nhà trường và phấn đấu trở thành nơi có môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức phát triển không ngừng.

5. Địa chỉ liên hệ

- Email: trungtamtinhocdhhd.edu@gmail.com.

- Địa chỉ: Nhà B2, Trung tâm tin học - Trường Đại học Hải Dương, cơ sở Khu 8 - Phường Hải Tân - TP Hải Dương.

- Điện thoại liên hệ: Cô Thanh ĐTDĐ 0981.799.558.

* LIÊN KẾT CÁC SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM :

1. THÔNG BÁO của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Trường Đại học Hải Dương (Trung tâm Tin học) đủ điều kiện  sát  hạch và cấp Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản theo quy định: http://uhd.edu.vn/thong-bao-cua-cuc-quan-ly-chat-luong-bo-gddt-truong-dai-hoc-hai-duong-trung-tam-tin-hoc-du-dieu-kien-sat-hach-va-cap-chung-chi-udcntt-co-ban-theo-quy-dinh-dt4170.html