THÔNG BÁO Về việc nghỉ học của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021