Kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 năm 2020 (đợt 2)