VietinBank - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương tuyển dụng 10 cán bộ Quan hệ KHDN, Quan hệ KH bán lẻ, Kiểm ngân