Quyết định v/v công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Cao học ngành Kế toán, Quản lý Kinh tế năm 2018 (đợt 2)