Thông báo về việc liên kết tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và cử nhân văn bằng 2 (hệ vừa làm vừa học) ngành Luật học năm 2018