PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - VIỆC LÀM

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

1. Lưu học sinh nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Hải Dương đón Tết cổ truyền Bunpimay ấm áp trong mùa dịch: http://uhd.edu.vn/luu-hoc-sinh-nuoc-chdcnd-lao-tai-truong-dai-hoc-hai-duong-don-tet-co-truyen-bunpimay-am-ap-trong-mua-dich-dt4226.html


Đính kèm: