Lễ ký kết hợp tác tổ chức phối hợp tuyển sinh Sau đại học với Trường Đại học Luật - ĐHQGHN

Trường Đại học Luật ĐHQGHN nhận được công văn số 211 TTLK –ĐHHD ngày 12/10/2023 của trường Đại học Hải Dương đề nghị phối hợp với Đại học Luật tuyển sinh khóa đào tạo thạc sĩ ngành Luật năm 2024.

Tham dự buổi lễ về phía Nhà trường có Ông Nguyễn Văn Quyên và Ông Tăng Thế Toan – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Hải Dương; các Ông Bà là trưởng phó các đơn vị có liên quan.

Dựa trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, năng lực hiện có về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Trường Đại học Luật, năng lực quản lý đào tạo và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Luật đồng ý việc hợp tác tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển sinh: thông tin tuyển sinh, quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng, các hoạt động xúc tiến tuyển sinh tại các cơ quan, doanh nghiệp, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ thu hồ sơ và các công việc liên quan khác cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024 đối với chương trình Thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành thạc sĩ Luật Hiến pháp và luật Hành chính (theo định hướng ứng dụng) như đề nghị của trường Đại học Hải Dương.

Thông qua trao đổi và thảo luận thống nhất, Trường Đại học Hải Dương và Trường Đại học Luật - ĐHQGHN đã đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác. Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác thành công tốt đẹp mang lại cơ hội đến với những học viên có nhu cầu học Thạc sĩ ngành Luật trong tỉnh và khu vực.

Tin bài: Phòng KHCN  - TT - TV.