Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học liên thông ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 và 8 Khoa Kinh tế - Quản trị