Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023): TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG VỮNG BƯỚC, TRƯỞNG THÀNH TỪ NIỀM TIN YÊU, HY VỌNG CỦA ĐẢNG

Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa). 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng luôn dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Bác đã dành nhiều tâm huyết, tin yêu và hy vọng cho thế hệ trẻ nước nhà. Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, Người viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". 

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng ta luôn giáo dục, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Đảng và nhân dân.

Sống trong tình thương yêu của Đảng, của Bác Hồ, được chăm lo dìu dắt, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu quê hương, bản lĩnh, trí tuệ, các thế hệ thanh niên Việt Nam có điều kiện tốt nhất để tự hoàn thiện bản thân mình, góp sức vào dựng xây quê hương, đơn vị, tổ chức.

Ở Trường Đại học Hải Dương, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sát sao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đối với các hoạt động của tuổi trẻ. Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tạo môi trường, điều kiện để tổ chức đoàn, phong trào thanh niên phát huy sự chủ động, sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện phát triển đúng hướng, có những bước trưởng thành, góp phần nhỏ bé trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường.

Trong mỗi năm học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn dành thời gian gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Đặc biệt, trong các chương trình giáo dục đầu khóa, sinh viên các khóa trong Trường đều được tiếp cận các thông tin chuyên đề về học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng nghề nghiệp. Nhờ đó, đoàn viên sinh viên xây dựng được kế hoạch, phương pháp học tập khoa học và mục tiêu phấn đấu của bản thân.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường gặp mặt đoàn viên, sinh viên trong chương trình Tuần giáo dục công dân - sinh viên đầu năm học 

Xuyên suốt chương trình năm học, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu định hướng, chỉ đạo sát sao trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, lòng yêu Đảng, yêu đất nước, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, góp hình thành một lớp thanh niên, sinh viên có phẩm chất đạo đức, nhân cách; vừa có trí thức, sức khoẻ, tư duy năng động và hành động sáng tạo xứng tầm là thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường Đại học Hải Dương giàu truyền thống.

 

Sinh viên Trường Đại học Hải Dương luôn tích cực phấn đấu rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị

Tuổi trẻ làm đẹp cho đời, làm đẹp cho xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không ai khác, chính thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Người chủ ấy muốn quản lý đất nước, xã hội tốt thì phải học tập và rèn luyện không ngừng. Với tinh thần đó, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương luôn tự ý thức từ việc học tập để trở thành trí thức, thành nhân lực chất lượng cao đến rèn luyện đạo đức, tinh thần cống hiến, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức được nhiều chương trình có ý nghĩa như: Phát động các đợt thi đua trong học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên; Chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi, chương trình tình nguyện Mùa hè xanh; Chương trình tình nguyện Đông ấm vùng cao…và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong Nhà trường.

Một số hoạt động có ý nghĩa của đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương trong rèn đức, luyện tài

Từ những phong trào Đoàn, nhiều đoàn viên, sinh viên đã tiến bước, vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi là sinh viên năm 3, 4 của Trường Đại học Hải Dương, đã trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa trái tim, nhiệt huyết của tuổi trẻ đến đông đảo đoàn viên, sinh viên trong toàn Trường.

Sinh viên Trường Đại học Hải Dương tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Hải Dương trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn, Hội và đông đảo đoàn viên, sinh viên trong Trường vẫn luôn nhận được sự tin yêu, động viên to lớn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Đây cũng chính là niềm tin yêu, chăm lo của Đảng với Thanh niên, là động lực to lớn để tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện, góp sức xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Dương xứng tầm vị thế, niềm tin của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Tổng hợp Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền