Hội nghị đánh giá công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

21:04 - 27/04/2018

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn số 05-HD/ThU ngày 3/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương; Hướng dẫn số 33-HD/ĐU ngày 12/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018-2020; Đến ngày 24/4/2018 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương đã hoàn thành Đại hội theo đúng kế hoạch.

Ngày 27/4/2018, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hội nghị do đồng chí Đỗ Thị Nhan - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy và đồng chí Vũ Đức Lễ - Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Sông thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo đánh giá kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đồng chí Tô Văn Sông  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy báo cáo đánh giá kết quả đại hội chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 

Báo cáo đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý thức kỷ luật của toàn thể đảng viên trong đảng bộ, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017, xin ý kiến đóng góp của đảng viên trong Chi bộ. Do vậy báo cáo thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm của cấp uỷ nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của chi bộ, của khoa, Phòng, Viện, Trung tâm; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ và đơn vị.

Bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm, ghi nhận những đóng góp của các chi bộ và cá nhân cho sự thành công của Đại hội Chi bộ, đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội; rút ra bài học trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy  đối với công tác đại hội Đảng.

Tại Hội nghị Đảng ủy đã công bố và trao Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành chi bộ, công nhân các chức danh Bí thư, phó Bí thư cho 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Phát huy những thành công của đại hội đồng chí Vũ Đức Lễ - Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát biểu chi đạo và mong muốn trong thời gian tới đảng viên  các chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần  đoàn kết, dân chủ, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội các chi bộ đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương lần thứ X.

 Đồng chí Vũ Đức Lễ - Phó Bí thư BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị