Diễn văn tại Tại Lễ đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2016; Tổng kết 5 năm đào tạo bậc đại học (2011-2016).....

13:57 - 31/03/2017