Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Hải Dương năm học 2019-2020 thành công tốt đẹp

21:21 - 11/11/2019

Sáng ngày 08/11/2018, tại Giảng đường trung tâm - Cơ sở Hải Tân, Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm học 2019 - 2020.  Hội nghị là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học của Trường Đại học Hải Dương nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCCVC đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy định, quy chế nội bộ của Nhà trường, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển, đồng thời cũng là dịp để Lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCCVC từ đó có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng và TS. Tô Văn Sông - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng và TS. Tô Văn Sông  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Nguyễn Mạnh Tuân - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự; ThS. Phạm Trung Nghiêm - Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kinh tế - Quản trị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được đồng thời đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại thông qua việc kiểm điểm những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học  2018-2019. Trước xu thế mới của giáo dục đại học trong nước và hội nhập quốc tế, trong năm học 2018 - 2019 tập thể CBCCVC Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trên nhiều mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh gọn bộ máy tổ chức dần đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý và đào tạo đội ngũ; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng; cải tạo cơ sở vật chất; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC và người lao động… Đặc biệt là công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, xã hội hóa giáo dục, liên kết, hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước đã có nhiều đổi mới và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm học mới. Năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Dương là Trường đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, chính trị, xã hội đồng thời là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của địa phương và khu vực Bắc Bộ; giữ vững danh hiệu Trường xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo công tác tài chính, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị trực thuộc Trường tại hội nghị cán bộ, viên chức cấp cơ sở về quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 - 2020 và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới. Trước đó, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 15/10/2019, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Hội nghị CBVC cấp cơ sở nhằm phát huy dân chủ, lắng nghe sâu sát tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến góp ý của CBVC về Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hải Dương, các quy định về nâng lương, đánh giá viên chức,...  cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp phát triển Nhà trường theo định hướng năm học. 

ThS. Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Tài chính Kế toán báo cáo công tác tài chính của Nhà trường


Đồng chí Tăng Xuân Hùng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018-2019

Trong phần tham luận, Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của TS. Tăng Thế Toan - Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, ThS. Tiêu Công Vũ - Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tuyển sinh, ThS. Phạm Trung Nghiêm -  Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kinh tế - Quản trị. Các tham luận tập trung trao đổi các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Nhà trường như: Giải pháp nhằm cải thiện chất lượng đào tạo và năng lực tuyển sinh; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh trong bối cảnh hiện nay; những giải pháp về nâng cao chất lượng tổ chức và giảng dạy tại các khoa chuyên môn trong Trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong tình hình mới... Các ý kiến tham luận đã được Hội nghị tán thành và đánh giá cao.

Đại diện cán bộ quản lý các phòng, khoa, trung tâm tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của CBVC Nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thầy Hiệu trưởng tin tưởng trong năm học tới, trước nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng của xã hội ngày càng cao và những chuyển biến tích cực từ xu hướng giáo dục đại học trong nước và thế giới, CBVC Nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, CBVC Nhà trường cần tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thiện năng lực bản thân hướng đến sự chính quy, chuyên nghiệp, chuẩn hóa, xứng tầm với định hướng phát triển Nhà trường trong giai đoạn hội nhập, phát triển. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Vũ Đức Lễ đã khẳng định những chủ trương lớn của Lãnh đạo Nhà trường trong xây dựng hành lang pháp lý, tạo động lực, điều kiện tốt nhất cho CBVC được thể hiện năng lực, cống hiến và nâng cao thu nhập. Trong phần giao nhiệm vụ năm học mới, Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tạo cơ chế thuận lợi nhất cho CBVC, đặc biệt là phát huy dân chủ để CBVC được chủ động nhận nhiệm vụ, việc làm phù hợp với khả năng, chuyên môn của bản thân, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, hiệu suất công việc cao. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sức thu hút đối với người học và xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBVC hướng đến xây dựng Trường Đại học Hải Dương thành Trường Đại học ngang tầm khu vực, quốc tế.

TS. Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Cũng trong Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường đồng thời thông qua các chỉ tiêu phấn đấu thi đua năm học 2019-2020.

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao tặng khen thưởng của cấp trên, của Nhà trường cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 .Trong đó có 02 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể, 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 07 tập thể lao động tiên tiến; 15 chiến sĩ thi đua cơ sở; 08 cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyển sinh.

TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng bằng khen, danh hiệu thi đua, giấy khen của cấp trên và Nhà trường cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2018- 2019

Hội nghị tiến hành thông qua Nghị quyết hội nghị với biểu quyết nhất trí cao của toàn thể CBVC tham dự. Hội nghị CBCCVC Nhà trường năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp hứa hẹn Trường Đại học Hải Dương bước vào một năm học mới với nhiều đổi mới tích cực, thắng lợi mới, vượt qua mọi khó khăn thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; củng cố vững chắc niềm tin, uy tín của Nhà trường đối với Lãnh đạo các cấp, nhân dân, người học và xã hội.

                                                                                                               Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung, Xuân Hùng