Danh sách Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2022

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Đơn vị

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Vũ Thị Thảo

1986

 

x

Khoa Kinh tế -Quản trị

Bí thư

2

Trần Việt Dũng

1984

x

 

Phòng Công tác sinh viên

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

1987

 

x

Khoa Kế toán -Tài chính

Phó Bí thư

4

Phạm Thị An

1984

 

x

TT Kế toán -  Tài chính

UVBTV

5

Lê Thị Thương

1980

 

x

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

UVBTV

6

Nguyễn Ngọc Anh

1985

 

x

Khoa Kế toán -Tài chính

UVBCH

7

Tạ Thị Thanh Thủy

1989

 

x

Khoa Kinh tế -Quản trị

UVBCH

8

Nguyễn Văn Nguyên

2000

x

 

K8.TH

UVBCH

9

Lê Khả Hà Đăng

2000

x

 

K8.QTKD

UVBCH

10

Phạm Thị Bích Phượng

2000

 

x

K8.NNA

UVBCH

11

Nguyễn Đình Hưng

1998

x

 

K6.KTĐ

UVBCH

12

Phạm Sỹ Hưng

2000

x

 

K9.CNTT

UVBCH

13

Đinh Hoàng Bảo Ngọc

1999

 

x

K9.KT

UVBCH

14

Phạm Thị Thu Hiền

2000

 

x

K8.KT2

UVBCH

15

Tăng Xuân Tiền

1999

x

 

K7.CNTT

UVBCH