Đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 01/4/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), ngày 27/4/2022 tại phòng Hội thảo - Tầng 3, khu Hành chính Hiệu bộ, Trường Đại học Hải Dương (cơ sở Liên Hồng), chi bộ Hành chính-Quản trị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư BCH Đảng bộ Nhà trường; cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường. Các đồng chí đảng viên chi bộ về dự đại hội đông đủ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã tham gia đóng góp các ý kiến tham luận tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ như: Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công trong Nhà trường; Bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường …

Đồng chí Nguyễn Bá Việt - Phòng Quản trị tham luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công trong Nhà trường


Đồng chí Vũ Thị Thu Trang - Phòng Hành chính tham luận về các giải pháp bước đầu thực hiện chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chi ủy chi bộ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Phùng Việt Phương trúng cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Thị Diệp trúng cử chức danh Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Vũ Thị Kim Nhung được bầu làm chi ủy viên chi bộ.

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chi ủy; các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên


Đồng chí Vũ ĐứcLễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa  chúc mừng Ban Chi ủy chi bộ Hành chính - Quản trị

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đảng viên chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện sát sao nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp, hiệu lực, hiệu quả tại các phòng Hành chính, Quản trị, đảm bảo đáp ứng tốt và bám sát yêu cầu phát triển, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ ĐứcLễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội và giao nhiệm vụ cho Chi bộ trong nhiệm kỳ mới

Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Vũ Đức Lễ, Đồng chí Phùng Việt Phương thay mặt Đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, sau Đại hội Chi bộ sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Phùng Việt Phương phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tại Đại hội


Đồng chí  Đỗ Thanh Huyền - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025


Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội chi bộ Hành chính-Quản trị đã thành công tốt đẹp, kêu gọi toàn thể đảng viên của chi bộ đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra góp phần xây dựng Trường Đại học Hải Dương phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế trong đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước./.

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung