Chi bộ Hành chính - Quản trị tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chiều ngày 18/02/2020, tại Trường Đại học Hải Dương, Chi bộ Hành chính - Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và toàn thể đảng viên chi bộ Hành chính - Quản trị có mặt đông đủ.

Tại đại hội, Đồng chí Phùng Việt Phương - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2027-2020, Trưởng phòng Hành chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội; đồng chí Vũ Thị Kim Nhung - Phó trưởng Phòng Hành chính đã trình bày Báo cáo chính trị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi bộ Hành chính - Quản trị hiện có 16 đảng viên chính thức thuộc 02 đơn vị (Phòng Hành chính và Phòng Quản trị). Đây là hai đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý cơ sở vật chất và phục vụ hoạt động đào tạo của Nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp trên lĩnh vực chuyên môn của các chi bộ, đơn vị trực thuộc Trường và nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc của từng đảng viên, chi bộ Hành chính - Quản trị đã đạt nhiều kết quả trên lĩnh vực chuyên môn được giao. Chi ủy chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của chi bộ có nhiều bước tiến mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chung…

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Văn Huấn - Phó Trưởng phòng Quản trị và đồng chí Vũ Thị Kim Nhung - Phó Trưởng phòng Hành chính báo cáo tham luận về các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị trực thuộc chi bộ, đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, cấp ủy Chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 bầu trình BCH Đảng bộ phê duyệt gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phùng Việt Phương  - Trưởng phòng Hành chính được tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Diệp - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản trị được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Kim Nhung - Phó Trưởng phòng Hành chính được bầu làm Chi ủy viên với số phiếu tập trung.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội chi bộ đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương. Đồng chí Bí thư Đảng bộ ghi nhận những thành tích chi bộ Hành chính - Quản trị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ Hành chính - Quản trị tiếp tục phát huy tinh thần tập thể, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà trường; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; nghiêm túc trong công tác tổ chức, kiểm tra, đánh giá đảng viên; siết chặn kỷ cương gắn với tình thương, trách nhiệm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; chuẩn hóa các qui trình thực hiện từng nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên trau dồi thực hành, thực tập nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy năng lực, sở trường của từng CBVCLĐ; tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giải phóng sức lao động tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng bộ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Hành chính - Quản trị tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội đề ra.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Phùng Việt Phương đã phát biểu lĩnh hội và thể hiện quyết tâm của tập thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 góp phần vào sự phát triển bền vững của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 và thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động, công tác.

Đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế, động lực và niềm tin đối với toàn thể đảng viên trong chi bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


                                                                                                                                      Bài và ảnh: Thanh Huyền