Công văn đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021