THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CĐ MẦM NON HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC, ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NĂM 2024

I. Các ngành Đại học Hải Dương đào tạo

* Trình độ đại học:

            - Kế toán

            - Tài chính Ngân hàng

            - Quản trị Kinh doanh

            - Quản trị văn phòng

            - Kỹ thuật điện

            - Công nghệ thông tin

            - Ngôn ngữ Anh

* Trình độ cao đẳng:

            - Sư phạm Giáo dục Mầm non

* Chứng chỉ:

            - Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

            - Chứng chỉ Kế toán trưởng, chứng nhận Kế toán căn bản, Kế toán thuế

II. Các ngành liên kết đào tạo với các trường đại học khác

* Trình độ đại học:

            - Giáo dục Mầm non

            - Giáo dục Tiểu học

            - Giáo dục Thể chất

            - Sư phạm Toán

            - Sư phạm Ngữ văn

            - Luật

            - Thư viện – Thiết bị trường học

* Trình độ thạc sĩ:

            - Luật Hiến pháp và Luật hành chính

            - Khoa học quản lý chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Quản lý văn hóa, giáo dục; Quản trị trường học.

            - Toán chuyên ngành Toán ứng dụng và Phương pháp Toán sơ cấp.

* Chứng chỉ:

            Chứng chỉ Thư viện; chứng chỉ Thiết bị Trường học; chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm, chứng chỉ kê khai thuế hải quan…

 

            Nơi tiếp nhận hồ sơ:

- Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, Trường Đại học Hải Dương, cơ sở 2: số 42. Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Điện thoại liên hệ: Thầy Viết – Giám đốc trung tâm (0915944539), Cô Tuyền (0987868899), cô Ngọc (0968157894), Thầy Thắng (0983696678), Thầy Thọ (0942080333), Cô Dung (0984288260), cô Thắm (0986333418).