THÔNG BÁO Về việc xác định điểm chuẩn Đợt 1 tuyển sinh vào đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2023: http://uhd.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-hai-duong-dot-1-nam-2023-dt30863.html