Quyết định 496/QĐ-ĐHHD Về việc công nhận trúng tuyển hệ chính quy trình độ đại học, ngành GDMN trình độ cao đẳng Đợt 2 năm 2023