Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 05/2024

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Dương thông báo tổ chức mở lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tháng 5 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định.

2. Thời gian

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: liên tục các ngày trong tuần;

- Thời gian ôn tập (đối với thí sinh có nhu cầu): các ngày 10/5/2024 và 11/5/2024. Hình thức: trực tiếp hoặc online.

- Thời gian thi (dự kiến): Sáng Chủ nhật, ngày 12/5/2024.

3. Địa điểm

Địa điểm tổ chức bồi dưỡng và thi chứng chỉ: Trường Đại Học Hải Dương (cơ sở 3, Khu 8 - P. Hải Tân - TP. Hải Dương).

4. Hồ sơ

- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu;

- Hai (02) ảnh 4cmx6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

- Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

5. Chứng chỉ

Học viên có kết quả thi đạt yêu cầu được Trường Đại học Hải Dương cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

6. Liên hệ: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Dương.

(Nhà B2, Trường Đại học Hải Dương, Khu 8 - Hải Tân - TP Hải Dương)

Số điện thoại liên hệ: 0936.835.882 (Thầy Vũ) hoặc 0981.799.558 (Cô Thanh)