Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

 

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương có đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Tạ Thị Thúy Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua Hội nghị Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Đảng bộ Trường. 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua Hội nghị Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

Năm 2023, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 sau sáp nhập; lãnh đạo Nhà trường triển khai việc xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2023-2025. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy tiếp tục chú trọng củng cố và tăng cường, tạo sự chuyến biến tích cực, toàn diện về tư tưởng chính trị và tổ chức; trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2023; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng thực chất, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức hội, đoàn thể và viên chức, đảng viên trong Nhà trường để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Trường xác định đây là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt là các nghị quyết mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương vừa mới ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thông qua Hội nghị Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Gấm - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thông qua Hội nghị Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy giới thiệu Hội nghị thảo luận qua các tham luận của các đồng chí là Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Chu Văn An và Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường và đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương cho 05 chi bộ, 29 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường

Đ/c Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương 05 chi bộ và 29 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

Đ/c Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường, trong năm 2024, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các tổ chức hội, đoàn thể trong Nhà trường cần đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng nhau nỗ lực tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Báo cáo tại Hội nghị, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế dân chủ; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường.

Thứ ba, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; chú ý tổ chức sinh hoạt chuyên đề chất lượng, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Thứ năm, các đơn vị, đảng viên, viên chức, người lao động chủ động phối hợp triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch năm học 2023-2024.

 Tin bài: Phòng KHCN - TT -TV