Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương tuyển dụng kỹ sư điện; nhân viên vận hành, bảo trì, sửa chữa điện: Kỹ thuật điện