Vietel Hải Dương thông báo tuyển dụng nhân sự (nhân viên CNTT, nhân viên kinh doanh) tại Trường ĐH Hải Dương