TRUNG TÂM THỰC HÀNH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Trung tâm có 08 người, gồm:

- 01 Giám đốc Trung tâm;

- 01 Nhân viên văn phòng;

- 06 giảng viên, nhân viên làm các nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm và tham gia giảng dạy thực hành tại khoa chuyên môn (nếu có).

2. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về việc quản lý trang thiết bị thực hành thực tập ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử viễn thông. Tổ chức cung cấp các dịch vụ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị điện, điện tử, viễn thông và tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông cho cán bộ, viên chức, sinh viên nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ

3.1. Nhiệm vụ chuyên môn

- Sửa chữa, bảo trì thiết bị điện, điện tử, viễn thông, hệ thống thông tin trong Nhà trường, bao gồm: hệ thống điện,hệ thống mạng máy tính, hệ thống âm thanh, hệ tivi máy chiếu, bảng led điện tử và các thiết bị điện tử khác.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông; Nghiên cứu phát triển và thử nghiệm các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực điện, điện tử,viễn thông; Thực hiện các dịch gồm: tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

- Quản lý trang thiết bị thực hành thực tập ngành kĩ thuật điện, điện tử, viễn thông; Hướng dẫn thực hành thực tập cho sinh viên ngành kĩ thuật điện, điện tử, viễn thông.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo án, tài liệu thực hành; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp thực hành thực tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm;

- Kí kết và thực hiện các hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo khác về lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Nhà trường giao.

3.2. Nhiệm vụ về tự chủ công tác tài chính

- Trung tâm Thực hành kỹ thuật và công nghệ Điện, Điện tử là đơn vị có thu, tự chủ một phần tài chính do Hiệu trưởng quy định theo lộ trình phát triển của Trung tâm; thực hiện hạch toán phụ thuộc tập trung với Phòng Tài chính - Kế toán của Nhà trường.

- Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn kinh phí theonguyên tắc “lấy thu bù chi” nhằm duy trì hoạt động của Trung tâm và đóng góp nghĩa vụ theo quy định của Nhà trường.

- Nhà trường hỗ trợ tiền lương, tiền công và kinh phí đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của Nhà nước cho cán bộ, viên chức, người lao động (đã được Nhà trường ký hợp đồng) của Trung tâm, mức hỗ trợ theo lương cơ bản hiện hưởng (số năm hỗ trợ và tỷ lệ hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định dựa trên khả năng phát triển.

- Căn cứ vào doanh thu từ các hoạt động của trung tâm, lãnh đạo trung tâm có trách nhiệm phân phối thu nhập còn thiếu so với ngạch bậc lương hiện hưởng, các thu nhập khác như đối với CBVC trong Trường và theo đúng quy định của Nhà nước và Nhà trường đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và công bằng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Hoạt động của Trung tâm

- Hiện tại Trung tâm đang quản lý các Phòng thực hành Điện, Điện tử. Giám đốc Trung tâm cử nhân viên phục vụ các giờ giảng thực hành của Giảng viên của Khoa chuyên môn giảng dạy, hỗ trợ các trang thiết bị giảng viên cần để giờ học thực hành của sinh viên đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó Trung tâm cũng lên kế hoạch bảo trì trang thiết bị phòng thực hành theo tiến độ Nhà trường để khi năm học mới diễn ra đảm bảo kịp thời về trang thiết bị thực hành cho sinh viên các khóa trong trường.

Một buổi thực hành của Sinh viên ngành Điện, Điện tử


Phòng thực hành PLC S7-300


Phòng thực hành Nhà máy điện và Trạm biến áp

- Trung tâm thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, điện chiếu sáng trong trường ở cả 2 cơ sở để đảm bảo điều kiện làm việc cũng như an toàn trong Nhà trường.

- Hệ thống camera ở cả 2 cơ sở do Trung tâm đảm nhiệm để đảm bảo an ninh trong Nhà trường tránh thất thoát về cơ sở vật chất của Nhà trường cũng như của Giảng viên, nhân viên trong trường.

- Hệ thống mạng Internet trong trường ở cả 2 cơ sở do Trung tâm đảm nhiệm, đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho Giảng viên, nhân viên trong Trường.

- Bên cạnh đó các công trình điện nhỏ như: lắp điện 3 pha, sửa chữa thay thế aptomat, thay thế đường dây tải điện… được Trung tâm sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên cũng như điều kiện làm việc của các Giảng viên,  nhân viên trong Trường được đảm bảo, kịp thời.

- Các công việc thường ngày của Trung tâm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm đều được nhân viên văn phòng lưu lại làm cơ sở hàng tháng đánh giá khối lượng, chất lượng công việc đạt được của từng thành viên trong trung tâm đảm bảo sự công bằng cho mọi thành viên.