Thông báo nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch gặp mặt đầu xuân 2019 đối với các lớp sinh viên