Kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên (09/01/1960-09/01/2020)

09:46 - 24/12/2019