Văn bản tuyên truyền về công bố thành lập thị xã Kinh Môn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

08:56 - 11/12/2019