Khoa Kinh Tế - Quản trị tổ chức gặp mặt tân sinh viên K13